Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Strona archiwalna

 

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594  ze zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2014r.,  poz.1490  ze zm. ) oraz Uchwały Nr LIV/401/14  Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia 4 listopada 2014r.

1.Zabłocie  -  działka  niezabudowana   nr   61/1  o pow. 0,7411 ha

Działka o prostych liniach granic, położona w pośredniej strefie wsi Zabłocie. Dojazd i dostęp do działki bezpośredni z drogi o nawierzchni asfaltowej  przebiegającej wzdłuż zachodniej granicy działki. Teren z nieznacznym spadkiem północno-wschodnim, dobrze nasłoneczniony.      W najbliższym sąsiedztwie znajdują się grunty rolne, a dalej zabudowania zagrodowe.

2.Obciążenia nieruchomości –  umowa dzierżawy na cele rolne do dnia 22.07.2016r.

3.Księga Wieczysta  JG1B/00015084/0.

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem  07 RP,Mw i przeznaczona jest do użytkowania rolniczego. 

5.Forma zbycia – działka zostanie sprzedana w formie przetargu ustnego nieograniczonego na koniec okresu uprawowego, jednak  nie wcześniej jak w sierpniu 2015r.  

6.Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi  18.530,00 zł.

7.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia –   cena nieruchomości uzyskana w przetargu płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

8.Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

9. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija 08.01.2015r.

10.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości,winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia  22.01.2015r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich