Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 610

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

 ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki

 niezabudowanej  nr 610 o pow. 0,0926 ha,  położonej w Nowogrodźcu obręb 2

 

1.Księga Wieczysta   JG1B/00016852/2.

2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leży w obszarze  o symbolem 32 MN – teren istniejącej i projektowanej zabudowy   mieszkaniowej.

Działka położona jest w pośredniej strefie miasta, w kompleksie kilkunastu działek, na terenie nieuzbrojonym. Teren płaski z nieznacznym spadkiem dobrze nasłoneczniony, z pojedynczymi samosiejkami drzew. Działka o kształcie regularnym  zbliżony do prostokąta o prostej linii granic. Dojazd z ulicy Leśnej  podjazdem o nawierzchni gruntowej. W sąsiedztwie nieruchomości  z zabudową mieszkaniową jednorodzinną  oraz tereny niezagospodarowane.

3.Nieruchomość bez obciążeń.

4.Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  18.500,00 zł (netto).

5.Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.

6.Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2015r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter sala posiedzeń).

7.Wadium w wysokości  1.850,00 zł należy wpłacić na konto: Bank Zachodni WBK S.A.O/Nowogrodziec 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112  z odpowiednim wyprzedzeniem   tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia 12.02.2015r.

8.Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia    Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

9.Wadium osoby,  która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną  nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz  sprzedającego.

10.Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu wraz z 23 %  podatkiem Vat , płatna  jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.

11.Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy notarialnej.

12.Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 757380676 i 757380697.

 Na sprzedaż nieruchomości w dniach 08.07.2014r., 12.09.2014r. i 28.11.2014r. zostały przeprowadzone odpowiednio  I , II i III  przetarg ustny nieograniczony, zakończone wynikiem negatywnym.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich