Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz dz.336/4

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

 ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki

 niezabudowanej  nr 336/4 o pow. 0,1042 ha,  położonej w Nowogrodźcu obręb 3

 

1.Księga Wieczysta   JG1B/00014726/6.

2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leży w obszarze   

oznaczonym symbolem 02 MN – teren przeznaczony do  zabudowy mieszkaniowej.

Działka położona przy drodze wylotowej z Nowogrodźca w kierunku Bolesławca, w kompleksie kilkunastu działek, powstającego nowego osiedla mieszkaniowego. Teren płaski z nieznacznym spadkiem południowo-wschodnim, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta o prostej linii granic z  dostępnym uzbrojeniem w sieć  elektryczną, wodną, gazową i telekomunikacyjną.  Dojazd do działki  z ulicy Nowogrodzkiej, drogą o nawierzchni utwardzonej. 

Przez teren działki  przebiega gazociąg, co należy uwzględnić przy jej  zabudowie.      

3.Nieruchomość bez obciążeń.

4.Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  20.000,00 zł (netto).

5.Forma zbycia: nieruchomość zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.

6.Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2015r. o godz. 11.00 w siedzibie urzędu przy ul.Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter sala posiedzeń).

7.Wadium w wysokości  2.000,00 zł  należy wpłacić na konto: Bank Zachodni WBK 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z odpowiednim wyprzedzeniem  tak, aby środki  znalazły się na koncie  do dnia  12.02.2015r.

8.Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

9.Wadium osoby , która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną  nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

10.Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu  wraz z   23% podatkiem Vat , płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.

11.Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy notarialnej.

12.Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w dniach 19.09.2014r. i 28.11.2014r. zostały przeprowadzone odpowiednio I i II przetarg ustny nieograniczony, zakończone wynikiem negatywnym.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich