Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 05.03.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r.  poz.594 ze. zm.) , art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r,  poz.518  ze zm. ) oraz Uchwały Nr XX/140/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

1.Wykroty  ul. Mickiewicza  nr 28 -  działka  nr  405  o pow. 0, 0,71 ha, zabudowana  budynkiem mieszkalno-gospodarczym  o  pow. użytkowej 183,1 m² w tym pow. części mieszkalnej 108,8 m², pow. części gospodarczej 74,3 m², budynek w złym stanie technicznym                                                                           

2.Nieruchomość bez obciążeń.

3.Księga wieczysta  -   KW  JG1B/00015095/0.

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym   symbolem  07 Mwr – teren istniejącej, rozproszonej zabudowy zagrodowej.

5.Forma zbycia –  nieruchomość  zostanie sprzedana w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

6.Cena  nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi łącznie  72.000,00 zł w tym:

  wartość budynku mieszkalno-gospodarczego                           39.000,00 zł

  wartość gruntu                                                                       33.000,00 zł

7.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena nieruchomości  uzyskana w przetargu płatna   jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej .

8.Ponadto nabywca ponosi koszty  sporządzenia umowy notarialnej.

9.Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości , winny   złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia  16.04.2015r.

10. 21-dniowy termin wywieszenia wykazu mija  26.03.2015r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich