Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry/ewidencje/archiwa w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu

Nazwa ewidencji/rejestru/archiwum

Komórka organizacyjna prowadząca rejestr

Rejestr uchwał Rady Miejskiej

Wydział Administracyjno Prawny

Rejestr uchwał prawa miejscowego

Wydział Administracyjno Prawny

Rejestr wniosków i interpelacji radnych

Wydział Administracyjno Prawny

Rejestr wniosków komisji Rady Miejskiej

Wydział Administracyjno Prawny

Rejestr skarg i wniosków

Wydział Administracyjno Prawny

Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

Wydział Administracyjno Prawny

Rejestr pieczęci

Wydział Administracyjno Prawny

Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych

Wydział Administracyjno Prawny

Archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu

Wydział Administracyjno Prawny

Rejestr kontroli

Wydział Administracyjno Prawny

Rejestr korespondencji przychodzącej

Wydział Administracyjno Prawny

Rejestr korespondencji wychodzącej

Wydział Administracyjno Prawny

Rejestr zarządzeń burmistrza

Wydział Administracyjno Prawny

Ewidencja gminnych jednostek organizacyjnych

Wydział Administracyjno Prawny

Ewidencja rad społecznych

Wydział Administracyjno Prawny

Rejestr instytucji kultury

Wydział Spraw Społecznych

Rejestr wyborców

Wydział Spraw Społecznych

Rejestr mieszkańców

Wydział Spraw Społecznych

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział Spraw Społecznych

Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wydział Spraw Społecznych

Rejestr wydanych zezwoleń  na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozu osób w kraju

Wydział Spraw Społecznych

Rejestr umów

Wydział Finansowy

Rejestr zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych

Wydział Finansowy

Rejestr faktur

Wydział Finansowy

Ewidencja druków ścisłego zarachowania

Wydział Finansowy

Ewidencja podatku VAT

Wydział Finansowy

Ewidencja składników mienia gminy

Wydział Finansowy

Ewidencja podatników i inkasentów

Wydział Finansowy

Ewidencja środków otrzymanych z UE

Wydział Finansowy

Rejestr udzielonych ulg w podatkach lokalnych

Wydział Finansowy

Rejestr zamówień publicznych

Zamówienia publiczne

Rejestr wydatków

Zamówienia publiczne

Rejestr pomników przyrody

Wydział Komunalny

Księga pochowanych na cmentarzach wojennych

Wydział Komunalny

Ewidencja mienia komunalnego

Wydział Komunalny

Rejestr planów miejscowych

Wydział Inwestycji

Gminna ewidencja zabytków

Wydział Inwestycji

 

Dane zawarte w rejestrach/ewidencjach udostępniane są na wniosek, na zasadach określonych    w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zmianami) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.)