Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi - Budowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej 357 w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec dnia 01 kwietnia 2015 r.

ZP.271.3.2015                                                                               

WYKONAWCY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.„Budowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr  357 w Nowogrodźcu ul. Strzelecka i ul. Kaolinowa”

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast zaprojektowanych poręczy ochronnych typowych barier drogowych typu U12a lub U12a typ olsztyński?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie barier typu U12a o module długości 2m, rama Ø 60,33 mm, poprzeczka  Ø 48,3 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo.

Pytanie:

Jak Zamawiający proponuje rozwiązać połączenia poszczególnych elementów ogrodzenia w terenie przy założeniu że ogrodzenie powinno być malowane proszkowo?

Odpowiedź:

W związku z różnymi technologiami zabezpieczeń spawów wykonywanych na budowie wybrany Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru  sposób wykonania zabezpieczeń.

Pytanie:

Czy konstrukcja przed malowaniem proszkowym winna być ocynkowana?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Czy Zamawiający przewidział wpływ warunków atmosferycznych na tak długie konstrukcje stalowe łączone przez spawanie? (rozszerzalność termiczna)

Odpowiedź:

Tak.

 

BURMISTRZ

Robert Relich