Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dz. 974

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 na  dzierżawę działki nr 974 o pow. 0,29 ha,  położonej w obrębie Wykroty  

1.Księga wieczysta nr JG1B/00015095/0

2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 03 MN – teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej.

3.Działka zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat na cele rolne.

4.Nieruchomośc bez obciążeń.

5.Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego do przetargu wynosi  50,00 zł.

6. Przetarg odbędzie się w dniu  29.05.2015r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy ul Rynek 1 w Nowogrodźcu ( parter sala  posiedzeń).                                                                                                                                                                          

7.Wadium w kwocie 50,00 zł należy wpłacić na konto 02 1090  1939 0000 0005 1604 5112 najpóźniej do dnia  28.05.2015r.

8.Wadium osoby, która przetarg wygra zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.

9.Stawka czynszu dzierżawnego uzyskana w przetargu  płatna w cyklach  rocznych  przy III racie podatku rolnego, licząc  od roku  zawarcia umowy dzierżawy. Ustalony czynsz podlega waloryzacji od roku następnego od zawarcia umowy dzierżawy.

10.Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich