Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania: Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2015 r. - Zakup i montaż piłkochwytów w sołectwach: Parzyce i Gierałtów

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA:

„Realizacja Funduszu Sołeckiego 2015 – Zakup i montaż piłkochwytów w sołectwach: Parzyce i Gierałtów”

 

Burmistrz Nowogrodźca informuje, że w wyniku zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn. „Realizacja Funduszu Sołeckiego 2015 – Zakup i montaż piłkochwytów w sołectwach: Parzyce i Gierałtów” w wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert – 2 z nich nie spełniło wymogów.

Zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta, którym jest najniższa cena brutto, zamówienie zostanie udzielone firmie:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EVELTOM BIS

Stefan Kokot

Perkowo, ul. Wolsztyńska 16,

64-234 Przemęt

 

za cenę brutto w łącznej wysokości 19.890,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt zł) brutto.

 

                                                                                  Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                  (-) Robert Marek Relich