Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. 251/86

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki niezabudowanej  nr 251/86 o pow. 0,0155 ha, położonej w Nowogrodźcu obręb 3

 1. Księga Wieczysta  JG1B/00014726/6.
 2. Zgodnie  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego nieruchomość leży w obszarze 02 U,M Śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej, w obrębie murów obronnych starego miasta. Strefa A ochrony konserwatorskiej.Zabudowa działki wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków.

Działka położona w centrum miasta przy ul. Bolesławieckiej. Teren płaski  z nieznacznym spadkiem w kierunku wschodnim, uzbrojonym w sieć wodno-kanalizacyjną i energetyczną. Kształt regularny zbliżony do prostokąta o prostej linii granic. Teren działki od strony ulicy podwyższony w stosunku do chodnika o około 0,9 m. W obrębie działki rosną 2 drzewa.Przez działkę przebiega linia zasilająca oświetlenie drogowe i znajduje się słup oświetleniowy.

 1. Nieruchomość bez obciążeń.                                                                                     
 2. Forma zbycia nieruchomości – działka zostanie oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 32.000,00 zł. (netto)
 4. Przetarg odbędzie się  w dniu 24.07.2015r. o godz.12.30 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu ( parter sala posiedzeń).
 5. Wadium w wysokości 3.200,00 zł należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie do dnia 20.07.2015r.
 6. Wadium osoby, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
 7. Ustala się I opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 20 % ceny gruntu uzyskanej w przetargu wraz z podatkiem Vat, płatną przed podpisaniem umowy. 
 8. Ustala  się opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 1% ceny gruntu uzyskanej w przetargu + obowiązujący podatek Vat , płatną do 31 marca każdego roku, począwszy od  roku następnego od nabycia. Wysokość opłaty podlega aktualizacji nie częściej niż  raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.
 9. Ustala się rozpoczęcie zabudowy działki w terminie 2 lat, a  zakończenia zabudowy w terminie 5 lat od dnia jej nabycia. Termin ten może być przedłużony na wniosek  użytkownika  wieczystego,  jeżeli nie mógł jej zabudować z przyczyn niezależnych                 w szczególności  zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

     12. Ponadto nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej. 

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu pokój nr 5 i 2,  pod numerem 75 7380676  lub 757380697.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt strony nabywającej.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich