Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie z dnia 09 lipca 2015 r. o zmianie ogłoszenia - Przebudowa drogi gminnej - ul. Asnyka i ul. Lipowej w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

Numer ogłoszenia: 171514 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 155348 - 2015 data 25.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Nowogrodziec, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, tel. 75 7380660, fax. 75 7316416.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II II.2).
  • W ogłoszeniu jest: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w miesiącach :3.
  • W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania :Okres w dniach 100.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV IV.2.1).
  • W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1- Cena - 80 2- Termin wykonania - 20.
  • W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1- Cena - 95 2- Termin wykonania - 5.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec Punkt Obsługi Interesanta (pokój nr 11).
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowogrodźcu ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec Punkt Obsługi Interesanta (pokój nr 11).

 

Zatwierdził:

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich