Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 16.07.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2013r., poz.594 ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.).   

1.Nowogrodziec obr. 4   - działka  nr 270/7 o pow. 0,0213ha.

2.Ociążenia nieruchomości –  Umowa dzierżawy  od 01.07.2015r. do dnia 30.09.2015r.

3. Księga Wieczysta nr JG1B/00014733/8

4.Zgodnie z planem zagospodarowania  nieruchomość leży w obszarze  oznaczonym symbolem 03 U – teren projektowanej zabudowy usługowej.                   

5. Nieruchomość  zostanie wydzierżawiona obecnemu dzierżawcy  na cele prowadzenia działalności gospodarczej- urządzenie przewoźnego punktu  małej gastronomii typu kebap, według  zasad obowiązujących  w tym  zakresie. 

6.Nieruchomośc  zostanie wydzierżawiane po terminie obowiązywania obecnej umowy, na okres łączny  do 3 lat. 

7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  06.08.2015r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich