Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż dz. 296/7

Strona archiwalna

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

 ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki

 niezabudowanej  nr 296/7 o pow. 0,0018 ha,  położonej w Nowogrodźcu obręb 3

Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta o prostej linii granic w śródmiejskiej  strefie  miasta, przy ul. Ogrodowej, na terenie płaskim z nieznacznym spadkiem wschodnim. Dojazd do działki z ulicy, podjazdem  o nawierzchni utwardzonej.

1.Księga Wieczysta   JG1B/00014726/6.

2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 13 M/U,ZC – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.   

3.Nieruchomość bez obciążeń.

4.Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  950,00 zł ( bez Vat).

5.Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.

6.Przetarg odbędzie się w dniu  21.08.2015r. o godz.10.30 w siedzibie urzędu przy ul.Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter sala posiedzeń).

7.Wadium w kwocie 95,00 zł należy wpłacić na konto:  02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z wyprzedzeniem  tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia  18.08.2015r.

8.Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

9.Wadium osoby która przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone.

10.Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu wraz z 23 % podatkiem Vat,  płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.

11.Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

12.Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich