Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz.620

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

 ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki

 niezabudowanej  nr 620 o pow. 0,1085 ha,  położonej w Nowogrodźcu obręb 2

 

1.Księga Wieczysta   JG1B/00016852/2.

2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leży w obszarze  oznaczonym symbolem 32 MN – teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej.

Działka położona jest w pośredniej strefie miasta, w kompleksie kilkunastu działek, na terenie nieuzbrojonym. Teren płaski z nieznacznym spadkiem południowo-zachodnim. Działka o kształcie regularnym  zbliżony do prostokąta o prostej linii granic. Dojazd z ulicy Leśnej  podjazdem o nawierzchni gruntowej. W sąsiedztwie nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną  oraz tereny niezagospodarowane.

3.Nieruchomość bez obciążeń.

4.Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  30.000,00 zł (netto).

5.Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.

6.Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.1015r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul.Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter sala posiedzeń).

7.Wadium w wysokości 3.000,00 zł należy wpłacić na konto: Bank Zachodni WBK      S.A.O/Nowogrodziec 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112  z odpowiednim wyprzedzeniem  tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia 24.08.2015r.

8.Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

9.Wadium osoby,  która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną  nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

10.Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu wraz z 23% podatkiem Vat , płatna  jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.

11.Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy notarialnej.

12.Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem (75) 738 06 76.

 Na sprzedaż nieruchomości w dniu 12.06.2015r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich