Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2015/2016 - WYNIKI PRZETARGU

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, dnia 04 sierpnia 2015 roku

ZP. 271.8.2015

OGŁOSZENIE O WYNIKU

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
nr ZP.271.8.2015 na zadanie pod nazwą: „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2015/2016” 

 dla zadania nr 1 :

Nr części

Rozstrzygnięcie

 

Uzasadnienie

Część nr 1

Unieważnienie postępowania

 

Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 93 ust. 2

Faktyczne:  Na część nr 1 złożono tylko jedną ofertę. Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2

Część nr 2

Unieważnienie postępowania

 

Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 93 ust. 2

Faktyczne:  Na część nr 2 złożono tylko jedną ofertę. Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2

Część nr 3

Busiki Zasańscy Spółka Jawna, Wykroty, ul. Kolejowa 7, 59-730 Nowogrodziec

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami wyboru były cena brutto danej części oraz termin płatności, a Wykonawca części przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.

Część nr 4

Unieważnienie postępowania

 

Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 93 ust. 2

Faktyczne:  Na część nr 4 złożono tylko jedną ofertę. Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2

Część nr 5

Unieważnienie postępowania

 

Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 93 ust. 2

Faktyczne:  Na część nr 5 złożono tylko jedną ofertę. Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2

Część nr 6

Unieważnienie postępowania

 

Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 93 ust. 2

Faktyczne:  Na część nr 6 złożono tylko jedną ofertę. Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2

Część nr 7

Unieważnienie postępowania

 

Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 93 ust. 2

Faktyczne:  Na część nr 7 złożono tylko jedną ofertę. Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dla zadania nr 2:

Nr części

Rozstrzygnięcie

 

Uzasadnienie

Część nr 1

Busiki Zasańscy Spółka Jawna, Wykroty, ul. Kolejowa 7, 59-730 Nowogrodziec

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami wyboru były cena brutto danej części oraz termin płatności, a Wykonawca części  przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.

Część nr 2

Busiki Zasańscy Spółka Jawna, Wykroty, ul. Kolejowa 7, 59-730 Nowogrodziec

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami wyboru były cena brutto danej części oraz termin płatności, a Wykonawca części  przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W zakresie zadania nr 1:

Numer części

Numer

oferty

Nazwa (adres) Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena

Liczba uzyskanych punktów w  kryterium termin płatności

Liczba punktów ogółem

1

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

2

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

3

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

2

Busiki Zasańscy Spółka Jawna, Wykroty, ul. Kolejowa 7, 59-730 Nowogrodziec

95,00

5,00

100,00

4

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

5

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

6

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

7

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zakresie zadania nr 2:

Numer części

Numer

oferty

Nazwa (adres) Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena

Liczba uzyskanych punktów w  kryterium termin płatności

Liczba punktów ogółem

1

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

2

Busiki Zasańscy Spółka Jawna, Wykroty, ul. Kolejowa 7, 59-730 Nowogrodziec

95,00

5,00

100,00

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  VOYAGER Sp. z.o.o w Lubaniu, ul. Papieża Jana Pawła II nr 3, 59-800 Lubań

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

 

2

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

2

Busiki Zasańscy Spółka Jawna, Wykroty, ul. Kolejowa 7, 59-730 Nowogrodziec

95,00

5,00

100,00

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  VOYAGER Sp. z.o.o w Lubaniu, ul. Papieża Jana Pawła II nr 3, 59-800 Lubań

64,71

5,00

69,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Zatwierdził:

                                                                                                                                Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                       Robert Relich