Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 319/2

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

 ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki

 niezabudowanej  nr 319/2 o pow. 0,0114 ha,  położonej w Nowogrodźcu obręb 3

 

Nieruchomość położona w śródmiejskiej strefie miasta, przy ul. Ogrodowej, teren płaski, uzbrojonyw sieć wodno-kanalizacyjną i energetyczną. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta o prostej linii granic. Dojazd bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej. W sąsiedztwie budynek mieszkalny, sklep, cmentarz. Na terenie działki rośną 2 krzewy, niemające wartości drewna tartacznego

                                                   

1.Księga Wieczysta   JG1B/00014726/6.

2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 13 M/U,ZC – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.   

3.Nieruchomość bez obciążeń.

4.Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  6.000,00 zł ( bez Vat).

5.Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.

6.Przetarg odbędzie się w dniu  08.09.2015r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul.Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter sala posiedzeń).

7.Wadium w kwocie 600,00 zł należy wpłacić na konto:  02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z wyprzedzeniem  tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia  03.09.2015r.

8.Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

9.Wadium osoby która przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone.

10.Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu wraz z 23 % podatkiem Vat, płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.

11.Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

12.Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich