Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2015/2016.

Strona archiwalna

 

 

Nowogrodziec, dnia 25 sierpnia 2015 roku

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
nr ZP.271.8.2015 na zadanie pod nazwą: „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych Gminy Nowogrodziec w roku szkolnym 2015/2016. Zadanie nr 1 - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Nowogrodziec ” wybrano ofertę:

Nr części

Rozstrzygnięcie

 

Uzasadnienie

Część nr 1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami wyboru były cena brutto danej części oraz termin płatności, a Wykonawca części  przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.

Część nr 2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami wyboru były cena brutto danej części oraz termin płatności, a Wykonawca części  przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.

Część nr 4

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami wyboru były cena brutto danej części oraz termin płatności, a Wykonawca części  przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.

Część nr 5

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami wyboru były cena brutto danej części oraz termin płatności, a Wykonawca części  przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.

Część nr 6

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami wyboru były cena brutto danej części oraz termin płatności, a Wykonawca części  przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.

Część nr 7

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami wyboru były cena brutto danej części oraz termin płatności, a Wykonawca części  przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

Numer części

Numer

oferty

Nazwa (adres) Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena

Liczba uzyskanych punktów w  kryterium termin płatności

Liczba punktów ogółem

1

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

95,00

5,00

100,00

2

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

95,00

5,00

100,00

4

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

95,00

5,00

100,00

5

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

95,00

5,00

100,00

6

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

95,00

5,00

100,00

7

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec

95,00

5,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził:

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich