Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 na  dzierżawę nieruchomości na cele rolne

 działka nr 588 o  pow. 0,20 ha,  położona w obrębie Czerna 

 

1.Księga wieczysta nr JG1B/00015018/7

2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w obszarze  oznaczonym symbolem  06 Mw,MN – teren istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego.

3.Działka zostanie wydzierżawiona na okres  3 lat na cele rolne.

4.Nieruchomość bez obciążeń.

5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego do przetargu wynosi  20,00 zł

6. Przetarg odbędzie się w dniu 08.10.2015r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu ( parter sala posiedzeń).                                                                                                                                                                          

7.Wadium w kwocie 50,00 zł należy wpłacić na konto Bank Zachodni WBK S.A. O/Nowogrodziec 02 1090  1939 0000 0005 1604 5112 najpóźniej do dnia 07.10.2015

8.Wadium osoby, która przetarg wygra zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym   uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.

9.Stawka czynszu dzierżawnego uzyskana w przetargu  płatna w cyklach  rocznych  przy IV  racie podatku rolnego, licząc  od roku zawarcia umowy dzierżawy.

10.Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu   pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich