Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje w sprawie Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2016 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJI

Burmistrz Nowogrodźca zaprasza

do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec  z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa  w ustawie o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2016.

                    Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec .

Termin konsultacji : 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia – wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w formie pisemnej do siedziby Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul Rynek 1 lub drogą elektroniczną  na adres urzad@nowogrodziec.pl

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LXV/446/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania    z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

    Burmistrz Nowogrodźca

    Robert Marek Relich

 

Załączniki:

DOCFormularz konsultacji - 2016 r..doc (140,50KB)

DOCprojekt - program współpracy z op 2016.doc (101,50KB)