Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz dz. 44/5

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza III  przetarg ustny ograniczony,  na sprzedaż działki

niezabudowanej  nr 44/5 o pow. 0,0240 ha,  położonej w  obrębie 3 Nowogrodźca

 

1.Księga Wieczysta   JG1B/00014726/6.

2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leży w obszarze oznaczonym   symbolem   32 MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

 Działka położona  w peryferyjnej strefie miasta, wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sąsiedztwie terenów leśnych. Teren płaski z nieznacznym spadkiem zachodnim. Działka posiada kształt nieregularny, o prostych liniach granic. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

3.Nieruchomość bez obciążeń.

4.Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  3.000,00 zł.(netto)

5. Forma  zbycia : nieruchomość  zostanie  sprzedana  w przetargu  ustnym  ograniczonym  do   właścicieli   działek   sąsiednich   nr:  44/1,  44/3  i  45  w  obrębie 3 Nowogrodźca, ze względu na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

6.Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  10.11.2015r.  o  godz.  10.30  w  siedzibie  urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter  sala posiedzeń).

7.Wadium w wysokości  300,00 zł  należy wpłacić na konto: 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112  z  wyprzedzeniem  tak,  aby  środki  znalazły się  na  koncie  do dnia  05.11.2015r. 

 8.Wadium osoby, która przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

9.Pisemne zgłoszenie  uczestnictwa  w przetargu  wraz z  potwierdzeniem wpłaty  wadium, należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta  Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu pokój nr 11 w terminie do dnia 06.11.2015r.

10.Cena nieruchomości uzyskana w przetargu wraz z 23% podatkiem Vat płatna jednorazowo przed  zawarciem umowy notarialnej.

11.Nabywca pokrywa koszty  sporządzenia umowy notarialnej.

12.Szczegółowe  informacje  o  przetargu  można  uzyskać  w  Urzędzie  Miejskim  w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

 Na sprzedaż nieruchomości w dniach 12.06.2015r. i 28.08.2015r. zostały przeprowadzone odpowiednio I i II przetarg ustny ograniczony, zakończone wynikiem negatywnym.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich