Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XXVII z dnia 28 marca 2008 r.

1.

Uchwała XXVII/175/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zasad przyznawania nagród oraz stypendiów dla wybitnie zdolnych uczniów szkół, dla których Gmina  Nowogrodziec jest organem prowadzącym

PDFUchwała nr XXVII_175_08.pdf (42,31KB)

utraciła moc na podstawie uchwały nr XVII/114/11 z dnia 27 grudnia 2011 r., uchwały nr XL/289/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

 

2.

Uchwała Nr  XXVII/176/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2008r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania

PDFUchwała nr XXVII_176_08.pdf (43,25KB)

zmiana: uchwała nr XXXIII/224/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.

 

3.

Uchwała Nr XXVII/177/08 Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie  sprzedaży lokalu mieszkalnego

PDFUchwała nr XXVII_177_08.pdf (34,45KB)

 

4.

Uchwała Nr XXVII/178/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie dzierżawy części działki  na okres do 10 lat

PDFUchwała nr XXVII_178_08.pdf (35,03KB)

 

5.

Uchwała Nr XXVII/179/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie dzierżawy części działki  na okres 10 lat

PDFUchwała nr XXVII_179_08.pdf (37,66KB)

 

6.

Uchwała nr XXVII/180/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie wniesienia aportu do spółki Hydro-Tech spółka z o.o.

PDFUchwała nr XXVII_180_08.pdf (38,17KB)

 

7.

Uchwała nr XVII/181/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Maria III-I” i dawnego obszaru górniczego „Maria III” z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec

PDFUchwała nr XXVII_181_08.pdf (37,76KB)

 

8.

Uchwała nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Maria III-I” i dawnego obszaru górniczego „Maria III” w gminie Nowogrodziec

PDFUchwała nr XXVII_182_08.pdf (130,10KB)

 

9.

Uchwała nr XXVII/183/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec

PDFUchwała nr XXVII_183_08.pdf (37,58KB)

 

10.

Uchwała nr XXVII/184/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Wykroty” w gminie Nowogrodziec

PDFUchwała nr XXVII_184_08.pdf (38,07KB)

 

11.

Uchwała Nr XXVII/185/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 ”

PDFUchwała nr XXVII_185_08.pdf (66,64KB)

 

12.

Uchwała Nr XXVII/186/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Nowogrodziec do Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie” działającego jako Lokalna Grupa Działania

PDFUchwała nr XXVII_186_08.pdf (152,88KB)

 

13.

Uchwała Nr XXVII/187/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Nowogrodziec do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Działania 5.2.„Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PDFUchwała nr XXVII_187_08.pdf (47,49KB)

 

14.

Uchwała nr XXVII/188/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Dariusza Stasickiego

PDFUchwała nr XXVII_188_08.pdf (47,88KB)

 

15.

Uchwała  Nr XXVII/189/08 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2008 

PDFUchwała nr XXVII_189_08.pdf (37,20KB) PDFzałącznik nr 1 do uchwały nr XXVII_189_08.pdf (48,39KB) PDFzałącznik nr 2 do uchwały nr XXVII_189_08.pdf (52,20KB) PDFzałącznik nr 3 do uchwały nr XXVII_189_08.pdf (69,88KB)

 

 

Podmiot udostępniający: Jolanta Janeczko
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
Data wytworzenia: 2008-04-11