Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 05.11.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 782 ze zm).

1.Nowogrodziec obr. 4 część działki nr 399 o pow. 45 m²

2.Obciążenia nieruchomości: Umowa dzierżawy do dnia 28.11.2015r.

3.Księga wieczysta nr JG1B/00014733/8.

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren  leży w obszarze oznaczonym symbolem 27 U,S – teren wielofunkcyjny.

5.Część działki gruntu zostanie wydzierżawiona w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy według  obowiązujących w tym zakresie przepisów.

6. Działka  zostanie wydzierżawiona na okres do  5 lat  na cele inne niż rolne, po terminie obowiązywania aktualnej umowy dzierżawy. 

7. 21- dniowy termin wywieszenia wykazu mija  26.11.2015r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich