Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III przetarg ustny ograniczony na dzierzawę cz. dz. 119/20

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza III przetarg ustny ograniczony

 na  dzierżawę części  działki niezabudowanej nr 119/20 o pow. 0,0200 ha,

 położonej w obrębie Gierałtów  

 

1.Księga wieczysta nr JG1B/00015094/3

2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w obszarze  oznaczonym symbolem GT 6RP,RL – tereny upraw polowych na wschód od linii kolejowej.

3.Część działki zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat,( począwszy od stycznia 2016r.) na cele inne niż rolne nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z ustanowieniem służebności przejazdowej dla mieszkańców budynku Gierałtów 244b.

Uwaga ! Przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich nr: 119/19, 119/21 i 119/22.

4.Nieruchomośc bez obciążeń.

5.Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego do przetargu wynosi  24,60 zł (brutto).

6. Przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2015r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (parter sala posiedzeń).                                                                                                                                                                          

7.Wadium w kwocie 50,00 zł należy wpłacić na konto Bank Zachodni WBK S.A.O/Nowogrodziec 02 1090  1939 0000 0005 1604 5112 najpóźniej do dnia  09.12.2015r.

8.Wadium osoby, która przetarg wygra zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.

9.Stawka czynszu dzierżawnego uzyskana w przetargu  płatna do 10 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następnego od zawarcia umowy. Ustalony  w przetargu czynsz podlega waloryzacji od roku następnego od zawarcia umowy dzierżawy.

10.Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

W dniu 11.08.2015r. i  09.10.2015r.  zostały przeprowadzone odpowiednio  I i II przetarg,  zakończone wynikiem negatywnym.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich