Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 179

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARG

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza III przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości zabudowanejpołożonej w Nowogrodźcu obręb 1

działka nr 179 o pow. 0,1823ha

 1. Księga Wieczysta   JG1B/00017568/1.
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość  leży w obszarze        oznaczonym symbolem 05 MN – teren zabudowy mieszkaniowej.  Uwaga! Działka w korytarzu niebudowlanym linii wysokiego napięcia 2x220 kV.

Działka położona w peryferyjnej strefie miasta w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej . Teren z nieznacznym spadkiem południowo-zachodnim o nieregularnym kształcie i prostych liniach granic częściowo zarośnięty krzewami. Teren ogrodzony z wewnętrznym placem składowym i manewrowym o nawierzchni częściowo utwardzonej. Na terenie działki znajduje się budynek parterowy magazynowo-gospodarczy o pow. użytkowej59,80 m²  wykonany w technologii tradycyjnej, ściany  z pustaków żużlobetonowych, dach kryty eternitem. Budynek wymaga kapitalnego  remontu. Przez teren działki przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia WN 2x220 kV, tworząc strefę  ograniczonego użytkowania -  korytarz niebudowlanym.

 1. Nieruchomość bez obciążeń.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi 35.000,00 zł. 
 3. Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 08.01.2016r. o godz. 9.30  w siedzibie urzędu przy ul.Rynek 1 w Nowogrodźcu(partersala posiedzeń).
 5. Wadium w wysokości  3.500,00 zł należy wpłacić na konto  02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia 04.01.2016r.
 6. Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
 7. Wadium osoby,która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywanąnieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 8. Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu   płatna  jednorazowo przed zawarciem  umowy  notarialnej.
 9. Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy notarialnej.
 10. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcupokój nr 5 lub tel 767380676.                 Na sprzedaż nieruchomości w dniach 07.08.2015r. i 12.10.2015r. zostały przeprowadzone odpowiednio I i II  przetarg ustny nieograniczony, zakończone wynikiem negatywnym.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich