Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XVIII z dnia 14 grudnia 2015 r.

PDFUchwała Nr XVIII_111_15.pdf (71,32KB)
w sprawie sprzedaży nieruchomości


PDFUchwała Nr XVIII_112_15.pdf (71,58KB)

wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat


PDFUchwała Nr XVIII_113_15.pdf (71,61KB)
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych


PDFUchwała Nr XVIII_114_15.pdf (73,05KB)
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

zmiana: uchwała nr XX/133/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.


PDFUchwała nr XVIII_115_15.pdf (117,99KB)

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec zagospodarowania tych odpadów

Utraciła moc uchwałą nr XXXVI/242/17 z dnia 30 marca 2017 r.


PDFUchwała nr XVIII_116_15.pdf (241,19KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/227/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec


 PDFUchwała nr XVIII_117_15.pdf (91,59KB)
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub dla innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 

Utraciła moc uchwałą nr XXX/206/20 z dnia 26 listopada 2020 r.


PDFUchwała nr XVIII_118_15.pdf (256,30KB)

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

zmiana: uchwała nr XXII/144/16 z dnia 29 marca 2016 r.

Utraciła moc uchwałą nr XXXVI/241/17 z dnia 30 marca 2017 r.


PDFUchwała nr XVIII_119_15.pdf (95,42KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/228/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec


PDFUchwała nr XVIII_120_15.pdf (1,76MB)
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parzyce


PDFUchwała nr XVIII_121_15.pdf (94,51KB)

w sprawie zmiany  uchwały nr XVII/107/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


PDFUchwała nr XVIII_122_15.pdf (1,49MB)

w sprawie ustalenia  wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego


PDFUchwała Nr XVIII_123_15.pdf (87,31KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2015 rok

PDFtabela nr 1 do uchwały nr XVIII_123_15.pdf (148,63KB)
PDFtabela nr 2 do uchwały nr XVIII_123_15.pdf (176,21KB)
PDFtabela nr 2a do uchwały nr XVIII_123_15.pdf (136,13KB)
XLSzałącznik nr 1 do uchwały nr XVIII_123_15.xls (1,02MB)


PDFUchwała Nr XVIII_124_15.pdf (71,36KB)
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy


PDFUchwała Nr XVIII_125_15.pdf (0)
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa wsi Gościszów


PDFUchwała Nr XVIII_126_15.pdf (160,48KB)
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej