Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaz dz. 44/5

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza IV  przetarg ustny ograniczony,  na sprzedaż działki

niezabudowanej  nr 44/5 o pow. 0,0240 ha,  położonej w  obrębie 3 Nowogrodźca

 

 1. Księga Wieczysta   JG1B/00014726/6.
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leży w obszarze oznaczonym   symbolem   32 MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Działka położona  w peryferyjnej strefie miasta, wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sąsiedztwie terenów leśnych. Teren płaski z nieznacznym spadkiem zachodnim. Działka posiada kształt nieregularny, o prostych liniach granic. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

 1. Nieruchomość bez obciążeń.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  3.000,00 zł.(netto)
 3. Forma  zbycia : nieruchomość  zostanie  sprzedana  w przetargu  ustnym  ograniczonym do   właścicieli   działek   sąsiednich   nr:  44/1,  44/3  i  45  w  obrębie 3 Nowogrodźca, ze względu na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
 4. Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  29.01.2016r.  o  godz.  10.00  w  siedzibie  urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter  sala posiedzeń).
 5. Wadium w wysokości  300,00 zł  należy wpłacić na konto: 02 1090 1939 0000 0005 16045112 z wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia 25.01.2016r. 
 6. Wadium osoby, która przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną  nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 7. Pisemne zgłoszenie  uczestnictwa  w przetargu  wraz z  potwierdzeniem wpłaty  wadium,należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta  Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu pokój nr 11 w terminie do dnia 27.01.2016r.
 8. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu wraz z 23% podatkiem Vat płatna jednorazowo przed  zawarciem umowy notarialnej.
 9. Nabywca pokrywa koszty  sporządzenia umowy notarialnej.

Szczegółowe  informacje  o  przetargu  można  uzyskać  w  Urzędzie  Miejskim w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Na sprzedaż nieruchomości w dniach 12.06.2015r. , 28.08.2015r. i 10.11.2015r. zostały przeprowadzone I ,II i III  przetarg ustny ograniczony,zakończone wynikiem negatywnym.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich