Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji społecznych

 w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/105/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w ustawie o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2016 r.

O G  Ł O S Z E N I E

o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

o których mowa  w ustawie o działalności pożytku publicznego.

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone  w dniu  22.12.2015 r.

          Do udziału w konsultacjach zostały zaproszone organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu i formularzem uwag udostępniono podmiotom zainteresowanym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu

Konsultacje zakończono w dniu 5.01.2016 r.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag w formie pisemnej - w wyniku przebiegu konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, sugestie ani wnioski.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały Nr LXV/446/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania – konsultacje uważa się za ważne.

 

Burmistrz Nowogrodźca

(-) Robert Marek Relich