Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej

 

 

  OGŁOSZENIE

w sprawie zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac 

w komisji konkursowej   

       Burmistrz Nowogrodźca zwraca się do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2014.1118 ze zm.) o pisemne wskazanie swoich przedstawicieli do prac w komisji ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w 2016 r.  Przedstawiciel nie może uczestniczyć w pracach komisji, która będzie opiniowała dofinansowanie dla jego macierzystej organizacji. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Nowogrodźca oraz określa jej skład i zasady działania. Członkowie Komisji, za udział w jej pracach, nie otrzymują wynagrodzenia.

Pisemną propozycję należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu do dnia 20 stycznia 2016 roku  na formularzu zgłoszenia.

 

Burmistrz Nowogrodźca

(-) Robert Marek Relich

 

 

 

 

 

 

DOCXzałacznik - Formularz zgłoszenia.docx (24,26KB)