Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XX z dnia 29 stycznia 2016 r.

PDFUchwała nr XX_132_16.pdf (95,08KB)
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/105/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016


PDFUchwała nr XX_133_16.pdf (93,83KB)

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec