Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi gminnej nr 103889D - ul. Jodłowa w Nowogrodźcu i Milikowie - pytania i odpowiedzi

Strona archiwalna

 

dotyczy: zamówienia publicznego pod nazwą:  Przebudowa drogi gminnej nr 103889 D – ul. Jodłowa w Nowogrodźcu i Milikowie ”

 

 

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) oferent  złożył Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Pytanie nr 1

Poz. 53 obmiaru czy należy przewidzieć montaż nowych tabliczek bezpiecznikowych?

Odpowiedź

Nie wymagany jest montaż nowych tabliczek bezpiecznikowych.

Pytanie nr 2

Poz. 54 obmiaru czy mają być zamontowane nowe oprawy oświetleniowe, jeżeli tak to jakie i z jakimi źródłami światła?

Odpowiedź

Nie wymagany jest montaż nowych opraw oświetleniowych.

Pytanie nr 3

Poz. 59 i 60 obmiaru brak jest informacji o rodzaju kabla oświetleniowego.

Odpowiedź

Należy przyjąć kabel aluminiowy o przekrojach zgodnych z przedmiarem.   

 

 

Zatwierdził:

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich