Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz.452/4

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

 Ogłasza IV  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w Nowogrodźcu obręb 2 -  działka nr 452/4 o pow. 0,0920 ha

 

 1. Księga Wieczysta   JG1B/00016852/2.
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość  leży w obszarze    oznaczonym symbolem 13 Mw,U – teren istniejącego zainwestowania.  Działka położona w pośredniej strefie miasta przy ul. B.Chrobrego, na terenie płaskim z nieznacznym spadkiem południowym, uzbrojona w sieć wodną, kanalizacyjną i energetyczną. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta o prostej linii granic, Dojazd do działki bezpośredni z ulicy podjazdem o nawierzchni częściowo utwardzonej. Przy granicy z działką sąsiednią znajduje się niewielki budynek gospodarczy w złym stanie technicznym, nie przedstawiającym żadnej wartości, przeznaczony do rozbiórki. W sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne, sklep, kościół.
 3. Nieruchomość bez obciążeń.

 4. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi 25.000,00 zł.(netto)

 5. Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.

 6. Przetarg odbędzie się w dniu  24.05.2016r. o godz. 9.30 w siedzibie urzędu przy ul.Rynek 1 w Nowogrodźcu(partersala posiedzeń).

 7. Wadium w wysokości 2.500,00 zł należy wpłacić na konto: Bank Zachodni WBK   02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie

 8. Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia  Rady Ministrówz dnia 14 września2004r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

 9. Wadium osoby,  która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz  sprzedającego.

 10. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu wraz z 23% podatkiem Vat płatna jednorazowo  przed zawarciem  umowy notarialnej.

 11. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpićna życzenie i wyłączny koszt strony nabywającej.

 12. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w     Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub tel. pod numerem 75 738 06 76.

 13. Na sprzedaż nieruchomości w dniach 12.10.2015r., 08.01.2016r. i 11.03.2016r. zostały przeprowadzone odpowiednio I, II i III przetarg ustny nieograniczony, zakończone wynikiem negatywnym.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich